Pielęgniarki i Położne

Lic. piel. Agnieszka Bator

mgr. piel. Jacek Kuta

mgr. poł. Anna Ryńska – Buchaniec