Informacje dla pacjenta

Szczególne uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej (kliknij tutaj)

Ustawa o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta (kliknij tutaj)

Deklaracja wyboru świadczeniodawcy (kliknij tutaj)